Política de Privacitat

A efecte del qual preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal JAIME MARTORELL MARTÍ, amb CIF: B61001699 informa l'Usuari de què és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el RGPD (Registre General de Protecció de Dades) en els que les seves dades queden incorporades i són tractats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar- li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per JAIME MARTORELL MARTÍ.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguin a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de JAIME MARTORELL MARTÍ amb CL/Eusebi Planas 10 Municipi MARTORELL, Provincia BARCELONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari que envia la informació a JAIME MARTORELL MARTÍ és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant JAIME MARTORELL MARTÍ de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

JAIME MARTORELL MARTÍ no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar- se per l'ús d'aquesta informació.

S´xonera JAIME MARTORELL MARTÍ de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per JAIME MARTORELL MARTÍ sempre que procedeixi de fonts alienes a JAIME MARTORELL MARTÍ.

Cessió de dades a tercers

JAIME MARTORELL MARTÍ no cedirà les dades personals a tercers. No obstant aixó, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

En tot moment podreu exercitar els vostres drets:

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d´aquests. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a JAIME MARTORELL MARTÍ - CIF: B61001699, Dir. Postal: CL/Eusebi Planas, 10 - Localitat: MARTORELL- CP: 08760 - BARCELONA, també pot enviar un correu electrònic a: archsvives@archsvives.com.

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: archsvives@archsvives.com indicant BAIXA a l'assumpte.

Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol.licitant al nostre personal, o bé al correu electrònic archsvives@archsvives.com indicant en l'assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (JAIME MARTORELL MARTÍ), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades personals.

Canvis en la present política de privacitat

JAIME MARTORELL MARTÍ es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, JAIME MARTORELL MARTÍ anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.