Assessoria Comptable
-

Analitzem i donem forma als dades comptables del vostre negoci per conèixer en tot moment la seva realitat econòmica i optimitzar la presa de decisions de gestió.

  • Anàlisi de la gestió comptable i administrativa.
  • Gestions ante organismos públicos.
  • Planificació i control pressupostari.
  • Valoració d'empreses.
  • Aplicació de normes d'avaluació.
  • Elaboració dels estats comptables i financers.
  • Anàlisi financera, de balances i de costos.
  • Legalització de llibres comptables.
  • Gestió d'asientos contables, obertura i tancament de l'exercici.
  • Presentació de llibres i comptes anuals.


Sol·licita Pressupost


   Dades Contacte


Nom i cognoms *


E-mail *
Telèfon *


Repeteix E-mail *


   Dades de l'empresa


Nom de l’empresa *


CIF *
Adreça *


Codi postal *


Localitat *
Activitat *


Nº d’empleats *


Facturació anual *


Àrea de serveis *Camps obligatoris ( * )