Assessoria fiscal
-

Assessorem en l'aplicació i liquidació dels impostos de societats, empresaris individuals, autònoms, particulars i altres entitats amb obligacions de caràcter fiscal.

  • Alta de societats i autònoms.
  • Model 720. Declaració d'immobles i drets a l'estranger.
  • Presentació i tramitació d'escrits i consultes davant l'Administració Tributària.
  • Elaboració, presentació i dipòsit de comptes anuals.
  • Serveis de consultoria fiscal.
  • Inspeccions i comprovacions fiscals.
  • Control del calendari fiscal.
  • Informació contínua sobre novetats i normes tributàries.
  • Informes de projectes empresarials.


Sol·licita Pressupost


   Dades Contacte


Nom i cognoms *


E-mail *
Telèfon *


Repeteix E-mail *


   Dades de l'empresa


Nom de l’empresa *


CIF *
Adreça *


Codi postal *


Localitat *
Activitat *


Nº d’empleats *


Facturació anual *


Àrea de serveis *Camps obligatoris ( * )